fbpx

Jakie zasady rozliczania fotowoltaiki 2022? Sprawdziliśmy

Rosnąca popularność fotowoltaiki w ostatnich latach została wystawiona na próbę przez nowe zasady rozliczania prosumentów, które obowiązują od tego roku. Do tej pory gospodarstwa domowe, które produkowały nadwyżkę prądu, oddawały ją do sieci. Właściciele systemów fotowoltaicznych byli rozliczani na korzystnych warunkach. Sprawdziliśmy, jakie zasady rozliczania fotowoltaiki wejdą w 2022 r. i jakie będą ich konsekwencje dla właścicieli gospodarstw domowych.

Jak jest rozliczany prąd z fotowoltaiki w roku 2022 – oczekiwania

Zgodnie z oczekiwaniami prosumentów rok 2022 nie przyniesie dobrych wiadomości właścicielom fotowoltaiki, ale nie znaczy to, że fotowoltaika przestanie się opłacać! To, co zostało potwierdzone to zmiana w systemie upustów. Mają zostać zlikwidowane upusty, a prosumenci będą sprzedawać wyprodukowany przez swoje gospodarstwa prąd odbiorcom. Zagrożenie, jakie niesie ze sobą całkowite zniesienie upustów, jest duże. Może się okazać, że magazynowanie energii wytworzonej przez panele słoneczne będzie nierentowne. Co to oznacza? W tych porach roku, w których fotowoltaika wyprodukuje mniej energii ze względu na ograniczone oświetlenie, właściciele mogą zostać zmuszeni do dodatkowych opłat, związanych z zakupem energii elektrycznej u swojego odbiorcy. Jak można się domyślać, może to spowodować globalne problemy ekonomiczne.

Zasady rozliczania fotowoltaiki – rozliczenie prosumentów

Podstawową trudnością jest cena, którą właściciel fotowoltaiki będzie płacił za dokupienie energii w okresie jesienno-zimowym oraz cena, za którą będzie mógł sprzedaż mu wyprodukowaną energię. Nowe zasady rozliczania fotowoltaiki powinny się różnić dla poszczególnych producentów energii odnawialnej, w zależności od skali jej produkcji. W praktyce inaczej będą rozliczani przedsiębiorcy produkujący energię elektryczną na szeroką skalę, inaczej właściciele gospodarstw domowych. Może się okazać, że im większa moc paneli, tym bardziej korzystne zasady rozliczania fotowoltaiki.

Jak najlepiej rozliczać fotowoltaikę – czy można uchronić się przed rosnącymi kosztami?

Pierwotne założenia nowych zasad rozliczania fotowoltaiki zakładają, że osoby, które zdecydowały się na uruchomienie instalacji fotowoltaicznej do 31 grudnia 2021, zachowają 15-letnią gwarancję upustów. Ta zasada miałaby obowiązywać również w razie opóźnień dystrybutora urządzeń fotowoltaicznych. Wydaje się, że na ten moment im szybciej prosument zdecyduje się na zakup i instalację fotowoltaiki, tym korzystniejsze dla niego będą rozliczenia. Rząd pracuje nad poprawkami do ustawy, ale trudno jednoznacznie powiedzieć, w jakiej formie i od kiedy będą obowiązywały wprowadzone poprawki.

Program „Mój Prąd” w 2022 r. ma zostać rozszerzony o realizację przydomowych magazynów energii, oprócz dofinansowania na zakup i montaż fotowoltaiki. Jedno jest pewne – im szybciej zdecydujesz się na fotowoltaikę, tym… lepiej! Wciąż jednak jest zbyt wiele niewiadomych, które mogą spowodować przestój w popularności tej formy pozyskiwania energii odnawialnej. Warto więc śledzić najnowsze informacje i doniesienia o poprawkach do ustawy o nowym rozliczaniu fotowoltaiki 2022.